หลังจากได้เซ็นต์ ยืนยัน เอกสารเสนอราคาแล้ว


  ทางบริษัท จะดำเนินการขึ้นตัวอย่างให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้อง

             ประกอบด้วย - ตัวอย่างงานเย็บที่ขึ้นงานเป็นตัวเรียบร้อยแล้ว
                             - ตัวอย่างงานปัก หรือตัวอย่างงานสกรีน
             เพื่อให้ทางลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของงานทั้งหมด

                                                          
  หลังจากที่ได้ตรวจสอบชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  ทางบริษัท จะเริ่มดำเนินการผลิตชิ้นงานทันที

                                                           
  ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานจะใช้เวลาประมาณ 3 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน

  หมายเหตุ : ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงานจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับ จำนวนและความยากง่าย ในการผลิต
                                                           
  จัดส่งให้ลูกค้า ด้วยงานที่มีคุณภาพ ตามที่ลูกค้าต้องการ
counter