งานสกรีน และออกแบบงานสกรีน

ราคาประมาณการ

จำนวน  

 1 สี  

2สี

  3 สี  

   4 สี

100

  20   

  30  

 40 

   50

200-300

 16   

24

30

   36

400-500

 12   

20 

24

    28

1000

10  

16

20

   24

2000 ขึ้นไป

6  

10

14

   18


หมายเหตุ ...   

      ในกรณีที่มีจำนวนเสื้อต่ำกว่า 300 ตัว
        จะคิดค่าค่าบล็อกสกรีน สีละ 350 บาท

      ในกรณีที่มีจำนวนในการสกรีนมากกว่า   
        300 ตัวขึ้นไป ไม่คิดค่า Block 

      ค่าใช้จ่ายใน
         การสกรีนที่ชัดเจนจะขึ้นอยู่กับตัวงานที่ส่ง มาให้ดู
 
  
    
การออกแบบงานสกรีน

    
ท่านสามารถส่งงานออกแบบของท่าน โดยแนบไฟล์งานแล้วส่งมาให้เรา หลังเราจากได้รับงาน Artwork จากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการติดต่อกับท่านทันที  และรีบดำเนินการเรื่องงานดังกล่าว ให้กับท่าน ที่นี้เรามีทีมงานช่างระดับมืออาชีพ ฝีมือได้มาตรฐาน และสามารถดำเนินการให้งานของท่านแล้วเสร็จได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว 


การตรวจสอบตัวอย่างงานสกรีน

     ทางบริษัทจะส่งงานตัวอย่างที่ขึ้นสกรีน ให้กับท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่องของ สีที่ใช้ และขนาดของชิ้นงาน  จนเป็นที่พึงพอใจ แล้วถึงจะลงมือทำงานจริง การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน โดยลูกค้าเป็นผู้ตรวจสอบ ถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความสวยงาม และตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด

counter