TK yarn

    


     เส้นใยผสม TK หรือเส้นใยสังเคราะห์ Polyester 100%

คุณสมบัติ

     เส้นใยผสม TK หรือ (Polyester 100%) การสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำมาจาก Polyester 100% จะไม่สบายเหมือนกันกับ ผ้า COTTON หรือ ผ้าที่มีเส้นใยผสมของ COTTON ผ้า TK จะไม่ค่อยยับ ไม่ซับเหงื่อ ไม่มีปัญหาการหดตัวของผ้า อยู่ทรง ไม่ย้วย สีไม่ตก

ข้อเสีย

     เมื่อใช้งานนานไประยะหนึ่งจะเกิดขนเป็นเม็ดก้อน ใส่แล้วร้อน เนื่องจากระบายอากาศไม่ดี

counter