งานปัก การออกแบบงานปัก

ราคางานปัก

จำนวน งานต่ำกว่า 

ราคาปักจุกละ / บาท

200 

60

หมายเหตุ ...   

ในกรณีที่มีจำนวนเสื้อต่ำกว่า 200 ตัว
   จะคิดค่าค่าบล็อกปัก 350 บาท ต่อบล็อก

 ในกรณีที่มีจำนวนในการปักมากกว่า  
    200 ตัวขึ้นไป ไม่คิดค่า Block 

  ค่าใช้จ่ายในการปักที่ชัดเจนจะขึ้นอยู่กับตัวงานที่ส่งมาให้ดู

การออกแบบงานปัก 

         ท่านสามารถส่งงานปักของท่าน โดยแนบไฟล์งานแล้วส่งมาให้เรา หลังเราจากได้รับงาน Artwork จากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการติดต่อกับท่านทันที  และรีบดำเนินการเรื่องงานดังกล่าว ให้กับท่าน ที่นี้เรามีทีมงานช่างระดับมืออาชีพ ฝีมือได้มาตรฐาน และสามารถดำเนินการให้งานของท่านแล้วเสร็จได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว

การตรวจสอบความเรียบร้อยของงานปัก

       ทางบริษัทจะส่งงานตัวอย่างที่ขึ้นปัก ให้กับท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่องของ สีที่ใช้ และขนาดของชิ้นงาน  จนเป็นที่พึงพอใจ แล้วถึงจะลงมือทำงานจริง การตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน โดยลูกค้าเป็นผู้ตรวจสอบ ถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความสวยงาม และตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุดcounter